1. VIN kód

Zadejte VIN kód a získejte informace o tržní ceně vozidla.

2. Doplňující údaje

Datum první registrace vozidla a aktuální stav najetých kilometrů.

3. Ocenění vozu

Obvyklá tržní cena vašeho vozu na českém trhu.

Zadejte VIN

VIN (Identifikační číslo vozidla) je uvedeno na vašem malém i velkém technickém průkaze.

VIN je tvořen 17 písmeny a číslicemi a je používán jako mezinárodní identifikátor motorových vozidel.

Obvyklá tržní cena vozidla na českém trhu je kalkulována systémem CebiCat GT od společnosti Cebia.