1. VIN kód

Zadejte VIN kód a získejte informace o tržní ceně vozidla.

2. Doplňující údaje

Datum první registrace vozidla a aktuální stav najetých kilometrů.

3. Ocenění vozu

Obvyklá tržní cena vašeho vozu na českém trhu.

Zadejte VIN

VIN (Identifikační číslo vozidla) je uvedeno na vašem malém i velkém technickém průkaze.

VIN je tvořen 17 písmeny a číslicemi a je používán jako mezinárodní identifikátor motorových vozidel.

Obvyklá tržní cena vozidla na českém trhu je kalkulována systémem CebiCat GT od společnosti Cebia.

Ocenění vozu je zpoplatněno částkou 99 Kč.

Žádné další poplatky Vám nebudou účtovány.

Částka vám bude stržena pouze v případně úspěšného ocenění vašeho vozu,
cena Vám přijde v SMS.

V opačném případě nic neplatíte.